Сторінка психолога

«Психічне здоров’я дитини»

Сучасні дослідники встановили, що у школі дитина проводить 70 % свого активного життя протягом 12 років, але доведено, що лише 20— 40 % негативних впливів на психічне здоров’я дитини пов’язані зі школою. Найважливішим для психічного здоров’я дитини є психологічний клімат родини, ставлення до дитинну сім’ї. Як же правильно виховувати дитину, щоб вона макси­мально засвоїла право називатися людиною? Зро­зуміло, що у кожній сім’ї існують свої традиції, принципи, норми та правила. Але, мабуть, немає сім’ї, в якій батьки не хотіли б бачити свою дити­ну доброю, щирою, доброзичливою, справедли­вою. Не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна було б, не змінюючи, «застосу­вати» до своєї дитини. Індивідуальне ставлення до дітей — це невід’ємне право кожного з батьків. Проте деякі рекомендації не будуть зайвими.

Рекомендації щодо виховання .

1.      Виявляйте свою любов до дитини, дайте їй зрозуміти, що ви любитимете її завжди, за будь-яких обставин. Але слідкуйте затим, щоб ваша любов не перетворилася на вседозволеність, встановіть чіткі межі дозволеного і завжди не­ухильно дотримуйтеся встановлених заборон і дозволів.

2.      Повірте у неповторність та оригінальність вашої дитини, у те, що вона унікальна, єдина така у світі. Вона не може бути чиєюсь копією, зок­рема вашою. Тому не варто вимагати від дитини повторення ваших досягнень, наслідування ва­ших здібностей і талантів. Дайте право своїй дитині прожити власне життя і досягти своїх результатів, своєї мети.

3.      Приймайте дитину такою, якою вона є, зі всіма своїми вадами та чеснотами. Підкреслюй­те її сильні сторони, але її вчинки оцінюйте
об’єктивно. Оцінюйте не саму дитину, а тільки її вчинок. Частіше хваліть дитину за її досягнен­ня, порівнюйте їх з попередніми досягненнями
самої дитини, але ні в якому разі не з досягнен­нями інших дітей.

4.      Дайте вашій дитині більше самостійності, не забирайте у неї право на помилку, адже, ви­правляючи свої помилки, дитина вчиться. Кра­ще порадьте їй, як вчинити правильно, і обо­в’язково аргументуйте свої думки, розкрийте
дитині наслідки її майбутнього вчинку і потім надайте право вибору.

5.      Ніколи не погрожуйте дитині, просто роз­кажіть їй, що ви змушені будете зробити в тому разі, якщо вона обере небажаний для неї і для оточення спосіб поведінки. Завжди дотримуй­тесь цього рішення, якщо вже ви його прийня­ли. Каяття дитини прийміть з радістю, з полег­шенням, але покарання не варто відміняти, адже вчинок уже зроблено, І покарання теж буде за­служеним. Покажіть і розкажіть дитині, як важ­ко вам тепер це робити, і радійте разом з дити­ною з того, що більше вам ніколи не доведеться
її карати, бо вона зрозуміла свою неправоту.

6.      Дотримуйтесь єдності вимог у сім’ї інак­ше дитина навчиться пристосовуватись і обма­нювати.

7.  Ніколи не з’ясовуйте стосунків у присут­ності дитини.Виникнення дитячих неврозів має тісний зв’язок із негативною дією сварок між
батьками у присутності дітей. Не маніпулюйте дитиною у власних інтересах, особливо коли вона це бачить і чує.

8.    Чітко встановіть права та обов’язки дити­ни у сім’ї(відповідно до її віку та можливостей), покажіть їй, що вона рівноправний член родини і також має право брати участь у сімейній раді.

9.    Не соромтеся визнати перед дитиною свою помилку чи неправоту, попросити у неї вибачен­ня. Покажіть їй, що ідеальних людей не існує і ви теж можете помилятися.

10.  У спілкуванні уникайте наказових форм дієслів.

11.  У конфліктній ситуації уникайте «ти-висловлювань»,замінюючи їх «я-висловлюваннями»:

  • Ти завжди кричиш на мене! — Я дуже хочу, щоб на мене не кричали, бо я тоді погано розумію, чого від мене вимагають.
  • Ти не любиш мене! — Я знаю, що ти мене лю­биш, просто зараз трохи сердишся на мене, давай вибачимо один одному і помиримося.
  • Ти знову погано їси! — Невже я зовсім не вмію готувати ?Як шкода, що моя їжа несмачна…

12.  Уникайте абстрактних висловів, що не описують конкретної ситуації:

  • Скільки разів тобі казати!  :
  • Ти знову…
  •  Коли ж ти навчишся?
  • Ти все робиш не так!

13.  Ніколи не займайтесь цілеспрямованим словесним вихованням. Краще покажіть дитині гідний приклад. Адже дитина на підсвідомому
рівні засвоює і копіює ваші правила поведінки та моральні норми. Дитина — ваше дзеркало.

14.  Демонструйте оптимізм. Виражайте впев­неність у хорошому результаті, у можливостях ди­тини —цим ви укріплюєте віру дитини в себе, спри­яєте її позитивному ставленню до світу і оточен­ня, зміцнюючи її психічне здоров’я.

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button