Виховна робота

Наказ про організацію роботи щодо попередження, профілактики та запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв серед гімназистів

Н А К А З

08 лютого 2018 року                                                                                    № 158

 

Про організацію роботи щодо попередження,

профілактики та запобігання поширенню

наркоманії, тютюнопаління та вживання

алкогольних напоїв серед гімназистів.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України  №1/9-31від 16.01.2018 року, листа відділу освіти Городоцької РДА № 01-16/83 від 24.01.2018 року «Щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнокуріння та вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді», з метою захисту учнів від негативного впливу тютюнопаління, збереження і зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього процесу, забезпечення неухильного виконання всіх передбачених державою профілактичних заходів, спрямованих на протидію алкоголізму, наркоманії та підвищення ефективності просвітницько-виховної роботи в Городоцькій гімназії

НАКАЗУЮ:

 1. Активізувати роботу з попередження та профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму серед учнів гімназії.

                                                                          Протягом 2017-2018 н. р.

 1. Затвердити План роботи щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, профілактики проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед учнів Городоцької гімназії. (Додаток 1)

 1. Призначити Сіру Н.А., заступника директора з виховної роботи, відповідальною за організацію роботи щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед гімназистів.
 2. Сірій Н.А., заступнику директора з виховної роботи, Бас Л.П., педагогу – організатору, Павонській О.О., практичному психологу, класним керівникам (відповідно компетенції):
  • Розглянути під час проведення загальношкільних та класних батьківських зборів питання щодо профілактики та попередження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів;
  • Своєчасно виявляти, брати на облік та повідомляти дирекцію гімназії та відділ освіти Городоцької РДА про дітей у випадку зафіксованих проявів наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління;
  • З метою покращення змісту привентивної освіти проводити тижні здорового способу життя, просвітницьку роботу з батьками з питань попередження наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед гімназистів;
  • Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
  • Залучати до профілактичної роботи членів учнівського самоврядування.

                                                                 Протягом 2017-2018 н. р.

 1. Сірій Н.А., заступнику директора з виховної роботи:
  • Забезпечити контроль за виконанням плану заходів щодо активізації антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи в Городоцькій гімназії;
  • Активізувати співпрацю з наркологічним кабінетом Городоцької ЦРЛ, центром соціальних служб для молоді, Городоцьким відділом поліції з метою протидії розповсюдженню тютюнопаління та вживання наркотичних засобів та згубного їх впливу на фізичне та моральне здоров’я молоді;

                                                                Протягом 2017-2018 н.р.

 • Забезпечити роботу з пропаганди здорового способу життя, формування в молоді відповідального ставлення до свого здоров’я;

                                                             Протягом 2017-2018 н.р.

 1. Класним керівника 1(5)-7(11)-х класів:
  • Включити антинаркотичну та антитютюнову тематику до планів виховної роботи, передбачити проведення із залученням громадськості акцій, спрямованих на посилення протидії поширенню наркоманії та тютюнопаління;
  • Розробити індивідуальні плани роботи з учнями у випадку зафіксованих проявів наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління;
  • Залучати спеціалістів (медичних працівників, соціальних працівників, психологів, інспекторів ювенальної превенції) для проведення консультацій з неповнолітніми, їх батьками або особами, що їх замінюють;
  • Посилити контроль за поведінкою підлітків, відвідуванням ними занять.

                                                                     Протягом 2017-2018 н.р.

 1. Вчителям фізичної культури та предмету «Основи здоров’я»:
  • Забезпечити пропаганду здорового способу життя, формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров’я;

                                                                      Протягом 2017-2018 н.р.

 • Проводити з батьками роз’яснювальну роботу щодо попередження профілактики шкідливих звичок в родині.

                                                                     Протягом 2017-2018 н.р.

 1. Коваленко О.В., вчителю інформатики, забезпечити розміщення наказу на сайті Городоцької гімназії.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Сіру Н.А.

 

Директор гімназії                                   С. Станиця

З наказом ознайомлені:

Сіра Н.А.

Бас Л.П.

Павонська О.О.

Коваленко О.В.

Савченко Н.В.

Ярчак Л.К.

Мацькова Л.М.

Сокальська Н.Б.

Роженко Л.М.

Новікова О.Г.

Богуш Л.Д.

Ліванська В.Л

Цибуленко Л.В.

Ющишина Н.В.

Денисюк Т.В.

Гаврищук А.Д.

Липко Л.Г.

Лісневська А.В.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор гімназії               С. Станиця

До наказу №158 від 08.02.2018 р.

План роботи

щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів Городоцької гімназії у 2017-2018 н.р.

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальний
1. Не допускати порушень щодо виконання вимог Закону України «Про освіту» та забезпечити умови для здобуття учнями  загальної середньої освіти Протягом року Директор
2. Розглядати на засіданнях Ради профілактики правопорушень питання щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління серед учнів гімназії Протягом року Голова Ради профілактики
3. Систематично надавати класним керівникам допомогу в роботі з учнями у випадку зафіксованих проявів наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління Протягом року ЗВР, практичний психолог
4. Широко використовувати можливості навчальних предметів та позакласної виховної роботи для впровадження у свідомість учнів знань про шкідливість алкоголю, тютюнопаління, наркоманії Постійно Вчителі гімназії
5. Залучати до організації антиалкогольної пропаганди працівників правоохоронних органів та медичних установ Постійно ЗВР, класні керівники
6. Впроваджувати різноманітні форми організації дозвілля учнів як альтернативу способу життя, який шкодить здоров’ю Постійно Педагог-організатор, класні керівники
7. Систематично проводити з учнями заняття на антиалкогольну та анти тютюнову тематику, організувати зустрічі з працівниками медичних закладів та правоохоронних органів Постійно Класні керівники, медична сестра
8. Не допускати в гімназії заходів, пов’язаних із вживанням спиртних напоїв Постійно Адміністрація
9. Збирати літературу про шкідливість алкоголю, тютюнопаління, наркоманії. Оформити в гімназійній бібліотеці тематичні виставки літератури: «Не нашкодь собі», «Вплив алкоголю і наркотиків на здоров’я підлітків», «Наркотикам –«НІ!»» Постійно Бібліотекар
10. Організувати в гімназії випуск листівки «Курінню – НІ!, Алкоголю – НІ», стінгазет, міні-банерів «Ми проти куріння!», «Палити – здоров’я згубити» бюлетенів про шкідливість алкоголю, тютюнопаління, наркоманії Постійно Педагог-організатор, класні керівники
11. Організувати діалоги з батьками-курцями «Шкідливі звички та їх вплив на дитину», «Сім’я – територія дитячого здорового комфорту» Постійно ЗВР, класні керівники, практичний психолог
12. Провести класні години, години спілкування «Ти і твоє здоров’я», «Як зберегти своє здоров’я», «Шкідливі звички, «Палити – здоров’ю шкодити», «Курінню і наркотикам не місце в житті людини» Протягом року Класні керівники
13. Провести бесіди на тему: «Твоє здоров’я в твоїх руках»,»Шкідливий вплив тютюну на здоров’я підлітка», «Вміст цигарки», «Активне та пасивне куріння», «Нікотин – твій ворог», «Шкідливість тютюнопаління», «Куріння шкідливе для здоров’я», «Як вберегтись від алкоголю,та наркотиків», «Шкідливі звички», «Краще бути здоровим», «Твоє життя-твій вибір», «Профілактика шкідливих звичок», «Наркоманія-дорога до СНІДу, дорога в нікуди», «Шкідливі та вкрай небезпечні звички» Протягом року Практичний психолог, класні керівники
14. Провести урок-застереження «За хмарою тютюнового диму..» лютий Педагог-організатор, практичний психолог, класні керівники

 

15. Провести конкурс творчих робіт «Жити, щоб досягти вершини» березень ЗДНВР, вчителі української мови та літератури
16. Провести тематичні виховні години «Тютюн здоров’ю не товариш», «Сумна статистика: куріння і молодь» Протягом року Класні керівники
17. Провести акції: «Школа – територія, вільна від тютюну, алкоголю та наркотиків, «Скажемо палінню – НІ!» (в рамках тижня здорового способу життя, 7 квітня –  Всесвітній день здоров’я») квітень Педагог-організатор, члени учнівського самоврядування
18. Провести моніторингове дослідження причин вживання учнівською молоддю алкоголю, наркотиків, тютюнопаління березень Практичний психолог
19. Виготовити інформаційну пам’ятку «Твоє здоров’я – твій вибір» травень Педагог – організатор, члени учнівського самоврядування

 

 

Виконавець Сіра Н.А.

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button