Розробки уроків

Система уроків зарубіжної літератури для 10 класу

Система уроків зарубіжної літератури для 10 класу

Зображення трагізму «дрібниць життя»в оповіданнях А.Чехова

Богуш Л.Д.,

вчитель зарубіжної літератури

chehov 212x300 - Система уроків зарубіжної літератури для 10 класу

Урок №1

Тема: Страх перед життям

Мета: навчити, аналізувати оповідання Чехова, вчитися помічати стиль письменника, його світобачення; поглиблювати навички роботи з текстом, вдосконалювати вміння аргументувати думки прикладами з тексту; спонукати до роздумів, дослідити внутрішню психологію героя, формувати духовний світ учня.

Тип уроку: проблемно-пошуковий.

Обладнання: портрет А. Чекова, ілюстрації до твору, тлумачний словник.

Хід уроку

 1. Проблемне завдання.

Слово вчителя. Наше завдання сьогодні на уроці – проаналізувати оповідання А. Чехова «Людина в футлярі», навчитися розпізнавати стиль письменника, розуміти його світобачення. Теми уроку у нас три: «Страх перед життям», «Живий труп», «Раб». Ми повинні вирішити, яка з цих тем точніше виражає суть оповідання. Чому саме ці три речення можуть бути темою сьогоднішнього уроку? До кінця уроку ви маєте вибрати одну з тем і аргументувати свою думку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда.

 • Які елементи художнього твору ви знаєте? (Тема, ідея, система образів,

композиція, художні засоби, літературний напрям, жанр)

 • Чехов — письменник-реаліст. Що таке реалізм? Які риси реалізму ви знаєте?

Чи притаманні вони Чехову? (відповіді учнів)

 • Письменник-реаліст відтворює реальне життя. А що таке життя?
  • Випереджувальне завдання.

Вчитель зачитує результати анкетування, проведеного на попередньому уроці. На запитання: «Як ви собі уявляєте життя?» більшість учнів відповіли, що життя – це радість спілкування з друзями, рідними; бути коханим і кохати, мати сім’ю, роботу, здоров’я.

У деяких учнів більш глибоке розуміння життя: це дар Божий, воно дається людині один раз і не можна нехтувати ним; життя – це злети і падіння, радість і горе.

 1. Пошукова робота.
 • А як же розуміє життя герой Чехова – Бєліков?

(Під час роботи над текстом учні прослідковують життя героя, записують риси характеру, художні засоби, які використовує автор, художні особливості оповідання)

Висновок. Основна риса характеру Бєлікова — боягузтво, страх перед життям.

 1. Чого ж він так боїться?

(Учні стежать за ключовою фразою: «Коли б чогось не сталося» . Скільки раз вона повторюється, в яких випадках і чого саме боїться Бєліков? У зошиті відмічають художню особливість творчості Чехова: мовленнєвий штамп, повторюваний багато разів, дає змогу розкрити сутніть художнього образу.)

Висновок. Риси характеру героя : підозрілість, обережність, самотність, боягузтво, невміння спілкуватися.

 • Мозковий штурм.
 1. Що знаходиться у футлярі?
 2. Якого значення набуває слово «Футляр»?
 • Чому саме футляр використовує Чехов?

(В процесі роботи над запитаннями учні доходять висновку: футляр – це оболонка, яка відокремлює Бєлікова від людей, від суспільства, від життя. Ця оболонка дуже тверда, скам’яніла. Бєліков не здатен змінюватись. Він нагадує яйце, яке з’явилося на світ, але з нього нічого не втупилось – життя талі завмерло. Назва цього футляра – страх. Страх, який надійно відгородив Бєлікова від життя.)

 • Проблемне запитання.
 • Чому Чехов назвав оповідання «Людина у футлярі»? Чому «людина», а не «Бєліков»?

(Учні наводять приклади з тексту, які свідчать про типовість образу: «Багато їх ниньки розвелось», Мавра, вчителі гімназії, директор гімназії, оповідач Буркін)

Висновок. Бєліков — типова людина в типових обставинах. (Риса реалізму)

 1. Дослідницька робота над текстом.

Не всі герої оповідання живуть футлярним життям.

 • Хто протиставлений Белікову?
 • Чим саме протиставлені ці герої?

(Коваленко і Варенька протиставленні фізичним і духовним здоров’ям, широтою натури,                              самостійністю суджень. В основі композиції — антитеза, композиційний прийом «оповідання в оповіданні» допомаагає Чехову підкреслити відсутність духовного життя Бєлікова. Розв ‘язка оповідання несподівана (особливсть прози Чекова)

 • Чому Бєліков помер?

(Від страху. Життя, якого він так боявся, перемогло його. Футляр тріснув, крізь нього стало проникати світло, звуки, а для Бєлікова — це загибель)

 1. Висновок з запитаннями для роздумів.

Чехов у своєму оповіданні «Людина у футлярі» зумів показати не тільки драму нікчеми, але й драму всього суспільства, а, можливо, і нашу з вами. Чи схожі ми на Бєлікова? Чи носимо ми футляри? Чи часто ховаємось від життя? Чи тільки страх може бути футляром? Всі наші вади, шкідливі звички – це теж футляри. Наша улюблена лінь – який приємний футляр! Чи згодні ви з тим, що людські недоліки – це рабство, що людина часто стає рабом свого страху, ліні, байдужості.

 1. Повернення до проблемної ситуації, поставленої на початку уроку.
 • Вчитель. Повертаємось до вибору теми нашого уроку. Яка, на вашу думку, з цих тем найбільше відповідає сутності твору: «Страх перед життям», «Живий труп», «Раб»?

Висновки учнів. (Перша тема – найбільш вдала, вона конкретно вказує на ідейний зміст оповідання, а друга і третя тільки дають характеристику герою)

 • Домашнє завдання.

Підготувати відповідь на запитання: «Як ви розумієте «футляр» Бєлікова? Смішно це, чи страшно?»

Урок №2

Тема: Прозріння

Мета:вчити, аналізувати оповідання Чехова, вчитися помічати

стиль письменника, його світобачення; поглиблювати навички роботи з текстом, вдосконалювати вміння аргументувати думки прикладами з текст; спонукати до роздумів, дослідити внутрішню психологію героя, формувати духовний світ учня.

Тип уроку: урок-дослідження.

Обладнання: портрет А. Чекова, ілюстрації до твору, схема духовного прозріння Якова Іванова .

Хід уроку

І. Активізація дискусійної діяльності.

Слово вчителя. М. Горький писав А. Чехову: «Огромное дело вьі делаете вашими маленькими рассказами, возбуждая в людях отвращение к зтой сонной полумертвой жизни».

Проблемне завдання

– Спростуйте або підтвердіть думку М. Горького, спираючись на оповідання «Людина у футлярі», над яким ми працювали на попередньому уроці (Звучать висловлювання учнів, в яких вони стверджують, що темою даного оповідання є тема «футлярного» життя — протест письменника проти страху перед життям, проти байдужості та бездуховності).

Висновок. Так, справді, в образі Бєлікова ми побачили людину, яка більше всього боялася жити, яка померла від страху так і не звільнившись від нього

Проблемне запитання.

Невже такою безнадійною здавалась «маленька людина» для А. П. Чехова? Шукати відповідь на це запитання ми будемо в інших оповіданнях письменника, зокрема, сьогодні в оповіданні «Скрипка Ротшильда».

ІІ. Пошукова діяльність учнів.

Завдання, Розв’язавши даний кросворд, ми дізнаємось тему цього оповідання, яка і допоможе відповісти нам на проблемне запитання.

 1. Одна з рис реалізму.
 2. Прийоми психологізму, які характерні для Стендаля, Достоєвського, Толстого.
 3. Прийоми психологізму, які характерні для Стендаля, Достоєвського, Толстого.
 4. Ефективний спосіб для розкриття внутрішнього світу героя, характерний для Толстого і Чехова.
 5. Один з прийомів психологізму, характерний для Стендаля і Достоєвського.
 6. Прийом психологічного аналізу започаткований Львом Толстим.
 7. Цими прийомами широко користується Достоєвський
 8. Цими прийомами широко користується Достоєвський
 9. Об’єктом вивчення психологів — письменників є внутрішнє… людини.

Висновок. Отже, ми знайшли ключове слово – «прозріння». Воно і стане темою нашого уроку.

III. Рольова гра (Зустріч з Яковом Бронюю).

 • Представтеся, будь ласка!
 • Звати мене Яків, вуличне прізвисько бронза. Розкажіть про себе
 • Живу я Бідно, як простіш мужик, у невеликій старій хаті, де є тільки одна кімната, в якій міститься тільки Марфа, піч, ліжко, труни, верстат і все господарство.
 • Ви свою дружину ставите в один ряд з речами в кімнаті? Ви її сприймаєте як річ?
 • А що? Вона мені необхідна, як і все, що є е моєму домі.
 • Але вона теж людина, якій щось потрібно в житті.
 • Не думав про це, а от про те, що труна для неї обійдеться в 2 карбованці і 40 копійок, і про те, що ніхто мені не заплатить цих грошей я вже думав…
 • Невже вас крім грошей і прибутку нічого більше не цікавить?
 • Авжеж, с одна річ, і я впевнений, ви знаєте про це!.. (Цитата з тексту) «Коли думки про збитки допікали Якову особливо настирливо, він клав поруч себе на постіль скрипку, і торкався струни, скрипка в пітьмі бриніла йому ставало легше…»
 1. Дослідницька робота.

Завдання. Порівняти двох літературних героїв оповідань Чехова: Белікова і Бронзу.

(Чехов не показує читачам внутрішнього життя Бєлікова, підкреслюючи його бездуховність, але показує зимне і духовне життя Якова. Навіть на початку оповідання духовним зерном у житті Якова є скрипка.)

Завдання.      Прослідкувати шлях героя до прозріння.

 1. Після смерті дружини його охопила сильна туга, йому хотілося плакати.
 2. Видіння. (Яків уві сні бачить всіх кого він ображав.)
 3. Каяття. (Яків розуміє, що життя прожите марно.)
 4. Прозріння.
 5. 5 разів вставав, щоб пограти на скрипці
 6. Духовний злет.( Придумав мелодію. Грав і плакав.)
 • Запитання – узагальнення

— Чому саме Ротшильду, якого так ненавидить Яків, він віддає свою скрипку?

(Ротшильд – духовна людина, він грає на флейті так, що всі плачуть, він поважає у Якові талант скрипаля, він зумів показати людям те, чого не зміг Яків: необхідно слухати музику, плакати, ставати кращими, любити своїх ближніх).

 1. Висновок.

Оповідання Чехова це розповідь, на перший погляд, про усякі дрібниці життя, незначні події, непорозуміння, іноді смішні – ні. Але якщо задуматися, то розумієш, що твори письменника не про випадкові події, а про щось більш важливе – – про сенс буття, про те, ради чого живе людина. Іноді до чеховських героїв, як до Якова Бронзи, приходить гірке розуміння, що життя минуло, що вже нічого не повернеш.

VII. Домашнє завдання.

Прочитати оповідання «Дама з собачкою».

Урок №3

Тема: Злет.

Мета: удосконалювати навички аналізу художнього твору, узагальнити знання про стиль письменника, розвивати творчі здібності, виховувати почуття відповідальності за все, що відбувається з нами, вчитися мати свої судження з того чи іншого питання.

Тип уроку: урок-пошук.

Обладнання: ілюстрації до твору, схема духовного злету героїв,

портрет А. Чехова.

Хід уроку

 • Вступне слово вчителя.

Третім оповіданням Антона Чехова, де зображується трагізм «дрібниць життя» є оповідання «Дама з собачкою». За свом ідейним змістом воно стоїть на третій сходинці після «Страху» і «Прозріння». Тему його можна сформулювати «Злет». Але спочатку поговорімо на філософську тему: «Що таке людське щастя?», «Яке місце в ньому належить коханню?»

 • Мозковий штурм.

(Учні об’єднуються в мікрогрупи, повідомляється проблема, висуваються ідеї щодо її вирішення, систематизуються думки, критично оцінюються судження, приймаються найбільш аргументовані версії. Кожна мікрогрупа захищає свою позицію)

Висновок. Без коханя людина не може бути щасливою. Кохання надає сенсу життю, робить людину добрішою, чистішою, окрилює її.

 • Проблемне запитання.

Вчитель. А тепер повернимося до героїв оповідання «Дама з собачкою» – Гурова і Анни Сергіївни. Як жили вони до знайомства? Чи було в їх житті кохання?

Виступи учнів-експертів.

Учень 1 змалювує картину життя Гурова до зустрічі з Анною Сергіївною (одруження з жінкою в півтора рази старшою за нього; сухі неприязні, стосунки в сім “і; інколи страх перед дружиною; мимобіжні стосунки з іншими жінками, що привели до ‘їх зневаги; нудна сіра буденність)

Учень 2 змальовує картину життя Анни Сергіївни до зустрічі з Туровим (нещасливе заміжжя; не любить і не поважає свого чоловіка; називає його «лакеєм»; відчуває потребу в коханні, але володіє почуттям власної гідності)

 1. Евріетична бесіда з елементами дослідження.
 1. Розкажіть про першу зустріч героїв оповідання.
 2. -Як розвивалися їх почуття?
 • Як через пейзаж Чехов передає почуття героїв?

(Учні звертають увагу на те, що в описі пейзажу є або вогники, які горять

або місячна доріжка; а коли Гуров і Анна зрозуміли, що кохають одне

одного. Чехов малює перед читачем зимовий пейзаж: з білим-білим снігом.

Саме таким чином він дає змогу зрозуміти чистоту почуттів героїв)

 1. Так, справді, вони щиро покохали, відбувся духовний злет героїв (згадайте тему нашого уроку), але чи відчувають вони себе щасливими?

Висновок. Ні, тому що їм доводиться ховатися зі своїми почуттями, вони як птахи в клітці. Середовище, в якому живуть герої – це той самий футляр, який не дає відчуття свободи.

Вчитель. Одна з особливостей оповідань Чехова – відкритий фінал. Автор запрошує читачів подумати над питаннями: «Як їм бути?», «Що робити далі?», «Як жити?»

Риторичне запитання. А що б порадили їм ви?

 1. Групова робота.

(Учні об’єднуються в групи, і кожна група готує свої рекомендації Гурову і Анні Сергіївні. Учням пропонується подумати над питаннями: «Чи має право людина закохуватись, коли вона одружена?», «Що робити, коли це сталося?», «Як бути з дітьми?», «Чи треба враховувати почуття обманутих чоловіка або дружини? ».

Вчитель. Сьогоднішній урок я б хотіла закінчити словами народної мудрості: «Життя є дуже хорошим вчителем, але надто дорого бере за свої уроки».

Домашнє завдання. Ці слова стануть темою твору-роздуму, який буде вашим домашнім завданням.

Урок №4

Тема. Ціна гідності чоловіка – його ставлення до жінки

Мета: узагальнити та систематизувати вивчене на попередніх уроках, виховувати в учнів людяність, честь, гідність та повагу до жінки, розвивати логічне мислення, вміння аргументувати власні судження.

Тип уроку: дискусія.

Хід уроку

І. Повідомлення теми та завдань уроку

Вчитель, (життєва ситуація).

Одного разу через пустелю, знесилена спрагою і пекельною спекою, йшла група солдатів. Йшли вони цілий день і, тільки коли звечоріло, побачили на горизонті річку. Частина солдатів бігли до річки, кричали, роздягалися на ходу, падали, ставали і знов бігли. Вони з розгону кидалися в річку, каламутили воду і знесилені жагою, не помічали, що вони п’ють. Решта солдатів спокійно дійшли до річки, роздяглися, піднялися вверх по річці, знайшли чисту воду і спокійно стали пити.

Запитання. Котрі з цих солдатів, на вашу думку, мають почуття власної гідності. Якими рисами характеру одна група солдат відрізняється від іншої?

(Ці люди відрізняються наявністю такої риси характеру як людська гідність.)

Словник. Гідність – сукупність рис, що характеризують усвідомлення людиною своєї громадської ваги.

Гідний – достойний, шановний.

 1. «Занурення» в проблемну ситуацію

Вчитель. Але є таке поняття як чоловіча гідність. Ось саме чоловіча гідність перевіряється ставленням чоловіка до жінки. Український педагог Сухомлинський: «Ставлення до жінки – найтонший, вимірювач честі, совісті, порядності, шляхетності; висока школа виховання чуйності.»

Проблемне запитання.

Яким повинно бути це ставлення?

(У ході дискусії учні висловлюють і записують риси характеру, притаманні справжнім чоловікам. Кожен з учнів має право на свою власну думку.)

– Давайте зараз подивимось на чеховських героїв-чоловіків з іншого боку. Чи можна поважати їх як чоловіків? – Якими рисами характеру повинен бути наділений чоловік з розвиненим почуттям гідності? (Повага до жінки, вміння бути коректним, розуміння своєї коханої…)

На попередньому уроці ми створили формулу пекінського оповідання «Дама з собачкою»: «Жити – це любити, любити •• це жити.»

Виходить, що вміння любити робить людину людиною, чоловіка чоловіком, жінку жінкою.

 1. Творче завдання

Побудуймо шкалу гідності чоловіків – героїв оповідань А. Чехова.

Висновок.

Перше місце у шкалі гідності можна дати Гурову, тому що він єдиний з повагою, з ніжністю ставиться до коханої жінки. В нього є культура, терпіння, бажання вислухати, зрозуміти. Він не кохає свою дружину, але не може зробити їй боляче. Він не здатен на грубощі, тому не випадково саме він зумів щиро покохати і серед сірих буднів стати щасливою людиною. Друге місце більшість учнів віддають Бєлікову, тому що той хоч і не знає, що таке кохання, що таке життя, і на всіх наводить жах своїми страхами, але він намагається бути чемним по відношенню до Вареньки, він намагається говорити їй компліменти, ходить з нею на прогулянки. На третє місце зазвичай учні ставлять Якова Бронзу. Жорстокий та грубий по відношенню до своєї дружини, він зневажає інших жінок («бач, яка видра»). Чи гідний він називатися чоловіком? Ні. Він зрозумів свою помилку, але дуже пізно.

 1. Екскурс в історію вивчених літературних творів.

Згадуючи літературних персонажів, учні продовжують схематичну шкалу гідності чоловіків.

Висновок. Учні згадують Дервіля героя оповідання «Гобсек». Він щиро кохав свою дружину. Його називають надійним і ставлять на досить високе місце у шкалі гідності чоловіків. А от Гобсека можна поставити поруч з Бєліковим. Він розуміє красу жінки, він бачить усі її вади і чесноти, але він витравив у собі всі людські почуття і залишився машиною, яка вміє тільки рахувати гроші.

Максим де Трай – красень-спокусник, знавець тонкощів жіночого серця, але його місце останнє в нашій шкалі гідності. Він трутень, паразит. Він не гідний називатися чоловіком.

А от А. Волконський з роману «Війна і мир». Його місце після Гурова. Чому? Дуже гордий. Зневажливо ставиться до вагітної дружини, не бажає їй навіть пояснити свої задуми, а потім не вміє бути великодушним, не бажає зрозуміти Н. Ростову, простити її провину.

Згадують учні і Анатоля Курагіна. Цього героя зразу ставлять на останнє місце. Безвідповідальне, егоїстичне ставлення до жінки, використання її у своїх цілях, відсутність будь-яких моральних норм принижує гідність чоловіка. Його місце поряд з М. Де Траєм.

А перше місце по праву належить Ромео, Петрарці і Данте за їх любов, відданість і самопожертву.

 1. Проблемне запитання.
 • Які ж риси повинні бути притаманні справжньому чоловікові?

(Відданість, великодушність, терпіння, доброта, ніжність,

відповідальність.)

 • Заключне слово вчителя.
 1. Дискутувати з цих питань можна до безкінечності, але цінність нашого уроку у тому, що під час вивчення наступних літературних творів ви звертатимете увагу на ці питання, критично оцінюватимете у житті і свої дії і дії інших.
 • Домашнє завдання. Підготуватися до усного твору – роздуму «Мій ідеал чоловіка».

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button