Доступ до публічної інформації (2017-2018)

Доступ до публічної інформації

Городоцка гімназія Хмельницької області надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

1 Статут Городоцької гімназії
2 Ліцензія на провадження освітньої діяльності. Свідоцтво про атестацію
3 Структура управління  Городоцькою гімназією
4 Кадровий склад. Керівний склад
5 Правила прийому до гімназії
6 Навчальні програми
7 Фактична кіслькість осіб, які навчаються у гімназії  – 382 учні
8 Мова освітнього процесу – українська
9 Станом на 2017-2018 н.р. Городоцька гімназія  укомплектована кадрами на 100%, вакантних посад немає
10 Матеріально-технічне забезпечення
11 Річний звіт директора Городоцької гімназії про діяльність закладу
12 Фінансовий звіт
13 Результати моніторингу якості освіти
14 Співпраця з Корпусом Миру
 15

Поштова адреса Городоцької гімназії:
32000, Хмельницька обл, м.Городок, вул. Шевченка, 17
тел. (03851) 3-16-44
e-mail: gorodok_gymnazia@meta.ua

Back to top button